Nhằm khuyến khích các cháu ham học hỏi

Công ty Du lịch Thảo Trang luôn trích 1 phần làm Quỷ Hiếu Học Để tặng quà cho các cháu